יום חמישי, 24 בספטמבר 2020, ו' תשרי ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 058-4337220

ספורט בצפונט

ספורט בכפר יונה והסביבה

איתוראן קרית שמונה תצטרך לפעול בשקיפות

רשם ההקדשות קבע כי על קבוצת הכדורגל איתוראן קריית שמונה להירשם כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) בהתאם לחוק החברות. זה יחיל על המועדון להתנהל בשקיפות, ולהעמיד לרשות הציבור את המידע על התנהלותה הכספית

פורסם בתאריך:


מבדיקה שערך רשם ההקדשות ברשות התאגידים, עלה כי בתקנון החברה של מועדון הכדורגל איתורן ספורט קריית שמונה, נקבעו מטרות ציבוריות בלבד, וכן נקבע איסור על חלוקת רווחים. בהתאם לזאת, פעל רשם ההקדשות מכוח סמכותו לרישום החברות בפנקס החברות לתועלת הציבור (חל"צ).

בעקבות רישום החברות כחברות לתועלת הציבור, דיווחי החברות אשר ידווחו לרשם ההקדשות, יועמדו לעיון הציבור בהתאם להוראות החוק, לרבות דוחות כספיים. בנוסף, יחולו הגבלות שונות, וביניהן: תשלום שכר לחברי הדירקטוריון, שימוש בנכסי החברה ועוד.

כמו כן, כל נכסי החברה והכנסותיה יישארו בתוך החברה ולא יוכלו להתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. הדבר יוביל להגדלת המשאבים שמוקצים לפעילות הקבוצה לשיפור יכולותיה המקצועיות ולקידום הישגיה הספורטיביים. חשוב להבהיר כי בשל היות החברה – חל"צ, לא ניתן להעביר בעלות במניות החברה בעבור תמורה כספית או תמורה אחרת.

עו"ד רותם נהרי מיחידת רשם ההקדשות, ברשות התאגידים, אשר טיפלה בהליך הרישום, ציינה: "קיימת חשיבות ציבורית רבה בכך שחברות הרשומות כחברות פרטיות, אולם הן, במהותן, חברות לתועלת הציבור - ירשמו כחל"צ על ידי הרשם. רישום זה משקף לציבור את מהות החברה, פעילותה ואופייה, באופן מלא ושלם, ומאפשר לרשם לפקח על התנהלות החברה".          

                

עו"ד אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים ציין כי: "רישום החברה כחברה לתועלת הציבור, מחיל עליה את הוראות החוק השונות ואת הוראות הרשם, שנועדו לוודא כי נכסי החברה ישמשו רק לשם קידום מטרותיה הציבוריות, בצורה תקינה וראויה. בנוסף, רישום זה יחיל על החברה הסדרי שקיפות וחובות העמדת מידע לעיון הציבור. כך, יוכל הציבור כולו להתרשם מהתנהלות החברה ומהאופן בו היא עושה שימוש בנכסיה".   

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: