יום רביעי, 26 בפברואר 2020, א' אדר ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 058-4337220

גולן וקצרין בצפונט

גולן קצרין

המאבק על הסגנות

חוות דעת של סגנית היועץ המשפטי לממשלה נתנה גיבוי להחלטת היועץ המשפטי של המועצה בקצרין, שפסל את המהלך של האופוזיציה למינוי סגנים לראש המועצה, אבל היא לא חוסמת את האפשרות כעת להעלות שוב את מינוי הסגנים להצבעה במליאה. כך יכול להיווצר מצב שתיבחר סגנית ראש מועצה שבינה לבין ראש המועצה יש חוסר אמון מוחלט

פורסם בתאריך:


מינוי סגנים לראש המועצה המקומית בקצרין היה אמור להתבצע עם תחילת הקדנציה הנוכחית, אך המשבר הפוליטי שנוצר בגלל העדר רוב במליאת המועצה לראש המועצה דימי אפרצב, עיכב את מינוי הסגנים מטעמו.

חברי האופוזיציה החליטו, כבר בתחילת הקדנציה, להעלות להצבעה את מינויים של ויקי בדריאן ושל אנה גרוסמן כסגניות לראש המועצה. בדריאן היא ראש האופוזיציה, והתמודדה מול אפרצב בבחירות האחרונות לראשות המועצה.

היועץ המשפטי של המועצה, עו"ד אייל נון, הודיע בישיבה שההצבעה אינה חוקית, ונימק זאת כך: "אין אפשרות לבחור, אישית, שום סגן שראש המועצה לא הציע את שמו, והעמידו לבחירת המועצה. מכאן כי 'בחירת' שתי חברות המועצה לכהונת סגן ראש המועצה אינה חוקית, ואין לה כל תוקף. אני מחווה בזאת את דעתי, כי על המועצה להימנע מלשתף פעולה או ממתן כל הכרה למהלך פסול זה, במישרין או בעקיפין".

המחלוקת הזאת הגיע בסופו של דבר לפתחה של סגנית היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, וחוות הדעת שהיא נתנה פוסלת מצד אחד את ההצבעה שהיתה, ומצד שני היא נותנת פתח להצבעה חוזרת, שבה עשויות בדריאן וגרוסמן להיבחר שוב ברוב קולות האופוזיציה.

על פי עו"ד זילבר, ההצבעה שהתקיימה ב-29 לנובמבר 2018, אינה תקפה משום שחברי האופוזיציה לא הציגו חוות דעת נגדית לזו של היועץ המשפטי של המועצה. הם גם לא המתינו חודשיים, שזה הזמן שצריך להינתן לראש המועצה לבחור סגן וממלא מקום.

עכשיו, לאחר שהתקבלה חוות דעתה של עו"ד זילבר, יכולים חברי האופוזיציה להעלות להצבעה את מינויים של סגנים או סגניות לראש המועצה. אבל כדאי לשים לב למשפט הבא, שמופיע במכתבה של זילבר: "אימוץ חוות הדעת החיצונית על ידי מליאת המועצה תיעשה רק במקרים נדירים שבנדירים, במשורה שבמשורה, וזאת לאחר שערכה דיאלוג עם השלטון המרכזי".

ויקי בדריאן טוענת: "המצב הקיים הוא בלתי נסבל בגין התנהלות זו של ראש המועצה, שנמנע מלקיים חובה חוקית למינוי סגן וממלא מקום". בדריאן לא מסבירה מדוע היה דחוף לה להעלות להצבעה מינוי סגנים כבר בישיבה הראשונה של הקדנציה, ולא להמתין שראש המועצה יעשה זאת.

בחוות הדעת של זילבר נאמר שדרך המלך היא שראש המועצה הוא זה שמציע מי יהיה סגנו, והמועצה מאשרת. הנימוק הוא שהסגן צריך להיות איש אמונו של ראש הרשות, כל זה כדי להבטיח עבודה תקינה של ראש הרשות.

פורמלית בדריאן יכולה כעת, לאחר שהתקבלה חוות הדעת המשפטית של עו"ד זילבר, להעלות להצבעה בחירת סגנים לראש המועצה. והיא אכן מתכוונת לעשות זאת. "אנחנו נגלה אחריות, ונבחר ממלא מקום לפי סעיף 16 לחוק כבר בישיבה הבאה", היא אומרת.

מכיוון שקצרין היא ישוב שמספר תושביו אינו עולה על 10,000 נפש, אין אפשרות למנות סגן בשכר, אלא רק בתואר. לא ברור לכן למה בדריאן מתעקשת להיות סגנית, כאשר בינה לבין ראש המועצה שוררים יחסים של חוסר אמון מוחלט. 

על פי החוק ראש המועצה רשאי להאציל סמכויות לסגניו על פי ראות עיניו, הוא גם רשאי לקחת מהם את הסמכויות על פי שיקול דעתו. כך שבמצב הנוכחי אין שום סיכוי שלסגנות הזאת יהיה איזשהו ערך מעשי.

ויש עוד טעם לפגם במהלך המתוכנן. בדריאן עזבה לאחרונה את קצרין ועברה לגור בכפר ורדים.  ראש המועצה יכול, על פי סמכותו, לבטל את חברותה במועצה אם מתברר לו שהיא אינה מתגוררת בישוב ומרכז חייה נמצא בישוב אחר. כחברת מועצה בדריאן רשאית להגיש ערעור על החלטה כזו, אך היא תזדקק לנימוקים כבדי משקל כדי לזכות בערעור כזה.

בכל מקרה, מבחינה ציבורית יש טעם לפגם שחברת מועצה שהחליטה לעזוב את הישוב, לא רק שלא מתפטרת מהמועצה, אלא גם מעוניינת להיבחר לתפקיד סגנית של ראש המועצה.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה:
1
אבנר לוטן מסלף ומשכתב
אורי זכריה | 20:29   06.08.19