יום ראשון, 07 ביוני 2020, ט"ו סיון ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 058-4337220

גולן וקצרין בצפונט

גולן קצרין

רק בל נשכח – יש נשר בשמיים

בית המשפט העליון דחה את עתירתם של החברה להגנת הטבע ופרופ' יוסי לשם נגד הקמת חוות טורבינות רוח ליד תל פארס בגולן, וקבע כי יש איזון בין הצורך להפיק חשמל נקי, לבין הסכנה לבעלי הכנף. בחברה להגנת הטבע אומרים: "אנחנו מאוד מקווים כי משמעות הקמת טורבינות הענק, לא תהיה הכחדת הנשרים מרמת הגולן"

פורסם בתאריך:


הקמת חוות טורבינות רוח להפקת חשמל בגולן נמצאת כבר זמן רב במחלוקת ציבורית עזה בין היזמים והשותפים להקמת הטורבינות, לבין תושבים בגולן וגופים ירוקים שמתנגדים להקמתן. השבוע ספגו מאמצי המתנגדים מהלומה לא קטנה, כאשר בג"ץ דחה עתירה שהוגשה כנגד הקמת חוות טורבינות רוח ליד תל פארס בגולן.

בניגוד לחוות הטורבינות בעמק הבכא, שבסיס ההתנגדות אליה היה החשש מפגיעה בבריאותם ואיכות חייהם של התושבים הגרים בסמוך, במקרה של החווה ליד תל פארס, הנימוק היה פגיעה אפשרית בציפורים, ובייחוד בנשרים, שנמצאים בסכנת הכחדה.

העתירה כנגד הקמת חוות הטורבינות ליד תל פארס הוגשה על ידי החברה להגנת הטבע ופרופ' יוסי לשם, שהוא צפר ידוע ובעל מוניטין בינלאומי. העתירה הוגשה כנגד החלטת הוות"ל (ועדה לתשתיות לאומיות) שאישרה את הפרויקט, כנגד חברת אנלייט, שאמורה להקים אותו, וכנגד 8 מושבים וקיבוצים ששותפים בפרויקט, בהם, מושב יונתן, מושב אלוני הבשן, מושב רמת מגשימים ועוד.

מקריאת הפסיקה עולה כי הנטיה של השופטים לדחות את העתירה הושפעה מעמדת הרט"ג (רשות הטבע והגנים), שהיא הגוף הממשלתי המוסמך בנושא שמירת הטבע במדינה. בעתירה שהוגשה לבג"ץ מופיעה חוות דעת של רט"ג, שהתבססה על מחקר שנעשה על פגיעה בציפורים בחוות רוח בגלבוע וברמת סירין.  

בדו"ח הזה נכתב: "ערכים אלו גובלים ואף חורגים מערכי סף מקסימליים לפגיעה משמעותית בבעלי כנף שנקבעו במדיניות רט"ג. נתוני פגיעה הפגיעה בפועל מעידים אם כך על פגיעה משמעותית, העלולה לפגוע לשלילה ביציבותן של אוכלוסיות מיני בעלי כנף באזור, ובמיוחד במינים הנמצאים בסכנת הכחדה".

הדו"ח הזה נעשה על חוות טורבינות קטנות בהרבה ממה שמתוכנן בגולן, ובהמשך נכתב: "לתוצאות ניטור זה, שהתבצע על שתי חוות רוח קטנות יחסית מבחינת גודל ומספר הטורבינות, יש השלכות חשובות על החשיבה הסביבתית הנדרשת בתכנון עתידי של טורבינות רוח בהיקפים גדולים בהרבה, המקודמים כיום בישראל".

ביטוי לעמדה זו שננקטה על ידי רשות הטבע והגנים, ניתן למצוא בסרטון המופיע לפניכם.

אבל רט"ג שינתה את עמדתה, ונתנה אור ירוק לפרויקט החווה ליד תל פארס, בעקבות הסכמות שהתקבלו במגעים עם היזמים. בין הצדדים סוכם כי בטרם יופעלו הטורבינות, יערך ניסוי במשך שנה, שבו יִבָּחנו היעילות של אמצעי הניטור והאפקטיביות של המערכת.   

בנוסף נקבע כי יוקם ליד חוות הטורבינות מערך גילוי של עופות, ואם יזוהו עופות שמתקרבים לכיוון הטורבינות, הפעלתן תופסק, עד שאותם עופות יסתלקו מקרבת הטורבינות.

אם גוף ממשלתי כמו רט"ג, שמופקד על נושא שמירת הטבע במדינה, מסיר את התנגדותו לתוכנית, אז כמובן שבג"ץ מחשיב מאוד עמדה כזו, ולכן בפסיקה נכתב: "יש ליתן משקל משמעותי לעמדת רט"ג, שהתנגדה למיזם בתחילת הדרך, אך שינתה את דעתה נוכח משטר ההפעלה שהוצג".

אבל בחברה להגנת הטבע סוברים שזה לא מספיק. הם טוענים שעל פי הסיכום שהושג, היזמים, כלומר חברת אנלייט שתקים ותפעיל את הטורבינות, היא זו שתהיה מופקדת על גילוי הציפורים ועצירת פעולת הטורבינות, ונכתב: "ליזמים יש אינטרס כלכלי מובהק בפעולתן הרציפה של טורבינות הרוח. חלוקת תפקידים זו מציבה את היזמים בניגוד עניינים, כחתול המופקד לשמור על השמנת".

מצד שני, המשיבים לעתירה טענו כי היא עברה תהליך תכנוני סדור, שכלל בדיקות מקצועיות מקיפות. וכי התוכנית משקפת איזון ראוי בין המטרה החשובה בדבר קידום הפקת חשמל באמצעות אנרגיית רוח, לבין הסיכון בפגיעה בנשרים ורחמים, שמקבל מענה הולם במסגרתה.

עוד טענה של היזמים היתה, שהטורבינות יהוו מקור פרנסה יציב לתושבי האזור, ולכך יש חשיבות משום שמקורות הפרנסה האחרים של הישובים הכפריים בגולן, החקלאות והתיירות, מאופיינים בחוסר יציבות.

חשוב להדגיש כי בג"ץ בדרך כלל לא נוהג להתערב בשיקולים מקצועיים של ועדות סטטוטוריות, אלא בוחן את תקינות ההליך. ולכן ניתן למצוא בפסק הדין את המילים הבאות: "לא מצאתי לנכון להתערב בהחלטתה של הוות"ל בעניין זה. החלטות כגון דא הן בליבת סמכותה של הוות"ל".

בסיכום דבריו, כתב השופט סולברג: "במכלול נסיבות העניין, נראה כי התכנית מאזנת אל-נכון בין האינטרסים השונים. כמאמר השיר, נקווה מאוד שהכל יהיה בסדר – תנשב הרוח, תחתוך הטורבינה את השמיים; רק בל נשכח – יש נשר בשמיים".

בתגובה לפסיקה אמרו בחברה להגנת הטבע: "אנחנו נאלצים, לצערנו ובלית ברירה, להסתפק ולסמוך על ההבטחות של היזמים, שעוד לא עמדו במבחן המציאות וטרם ערכו 'ניסוי על יבש', כפי שדרשנו בעתירה. אנחנו מאוד מקווים כי משמעות הקמת טורבינות הענק, לא תהיה הכחדת הנשרים מרמת הגולן".

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: