יום חמישי, 04 ביוני 2020, י"ב סיון ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 058-4337220

המוסף בצפונט

כתבות עומק מורחבות וכתבות מגזין

בית המשפט העליון: הם לא ערבים, הם ארמים

בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של שאדי ח'לול מגוש חלב, העומד בראש "ארם – עמותה ארמית נוצרית בישראל", וחייב את המועצה המקומית גוש חלב לממן את ההסעות של תלמידים ארמים הלומדים בבית הספר בקיבוץ סאסא

פורסם בתאריך:


בכפר ג'יש, הידוע גם בשם גוש חלב, רוב האוכלוסיה היא נוצרית מהעדה המרונית. המסורת הדתית והעדתית שלהם קשורה לשפה הארמית, שהיא שפת הקודש שלהם. אולם עד לאחרונה הם היו  למגזר הערבי על פי ההגדרות של משרד החינוך. לכן ילדי הכפר המרונים למדו בבית הספר המקומי בגוש חלב, על פי תוכנית הלימודים של המגזר הערבי, ובשפה הערבית כשפת לימוד.

אבל בקרב הקהילה הנוצרית בגוש חלב ישנה קבוצה לא קטנה של תושבים שאינם רואים את עצמם ערבים, אלא ארמים. אותם תושבים הקימו עמותה הנקראת "ארם – עמותה ארמית נוצרית בישראל". בראש העמותה עומד שאדי חלול, קצין במילואים, הרואה את עצמו כפטריוט ישראלי, ופועל רבות לעידוד גיוס לצה"ל בקרב הנוצרים בישראל.

ב-16.9.2014 הצליחה עמותת ארם להשיג את אישור משרד הפנים לכך שבתעודת הזהות ירשם של בני העדה ירשם הלאום הארמי, ולא הערבי. בעקבות ההחלטה הזו החליט ח'לול לרשום את בנו לבית הספר האזורי 'נוף הרים' בקיבוץ סאסא.

חל'ול לא היה התושב היחידי בגוש חלב שהעדיף את בית הספר בסאסא, היתה קבוצה של הורים, והם פנו למועצה המקומית גוש חלב, שתדאג להסעה של אותם תלמידים לבית הספר. במשרד החינוך החליטו לאשר את מימון ההסעה, אבל המועצה המקומית הודיעה  שאין בדעתה לספק שירותי הסעה לתלמידים הארמים בלבד.

ח'לול הגיש בשמו ובשם העמותה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים, וטען שבית הספר הערבי בגוש חלב אינו מתאים לבני הלאום הארמי, ולכן המועצה מחויבת לספק הסעה לתלמידים הארמים הלומדים בסאסא.

מנגד טענו במועצה המקומית שהם מסרבים להפלות בין תלמידים בני גוש חלב על בסיס דת. אמנם, הלימודים בגוש חלב מתנהלים בשפה הערבית, אך המערערים דוברים שפה זו – ובכל מקרה, גם בבית הספר בסאסא הארמית אינה משמשת כשפת הלימוד.

בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את עמדת המועצה המקומית והוסיף כי לא הוכח שהתכנים והערכים אליהם מטיף בית הספר הממלכתי בגוש חלב אינם עולים בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שעמם מזדהים המערערים.

ח'לול לא השלים עם החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים והגיש עתירה לבית המשפט העליון. בערעור טען ח'לול שבית הספר בגוש חלב אינו מתאים עבורם, משום שהוא אינו מעודד באופן פעיל שירות בצה"ל, ואינו מטפח הזדהות עם ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – בניגוד מובהק לערכים שהם מבקשים להקנות לילדיהם.

בתשובה לערעור טענה המועצה המקומית שמימון הסעות יעודד נשירה, יפגע במערכת החינוך המקומית, ובמרקם החברתי בגוש חלב. עמדת משרד החינוך תמכה בעמדתם של המערערים, ובהודעה מטעם המשרד נאמר: "לעת הזו, לא ניתן לקבוע אם החינוך במגזר הערבי או החינוך במגזר היהודי מתאים יותר לתלמידים ארמים, ולפיכך תינתן לתלמיד ארמי אפשרות לבחור איזה מהם הוא המתאים עבורו".

ח"כ עודד פורר מגיש הצעת חוק להכרה של המדינה בלאום הארמי

שופטי בית המשפט העליון הבינו ככל הנראה את הפוטנציאל הנפיץ שיש לערעור הזה, וזאת משום שאם הם היו דוחים את הערעור, היו יכולות להיות לכך השלכות מרחיקות לכת על המגזר היהודי.

הרי משרד החינוך מאשר ומממן הסעתם של תלמידים לבתי ספר מחוץ לאזור הרישום שלהם, בהתאם לזרם הדתי שאליו הם שייכים. תלמידים של משפחות חרדיות בקרית שמונה ובחצור מקבלים הסעה לבתי ספר בצפת על חשבון המדינה, למרות שיש בית ספר ממלכתי דתי באזור הרישום שלהם.

עובדה זו באה לידי ביטוי בפסיקת בית המשפט העליון, ונכתב: "רישומו ושיבוצו של תלמיד במוסד חינוך מבוססים על שני פרמטרים: פרמטר גיאוגרפי, הבוחן את קרבת המוסד למקום המגורים, ופרמטר מהותי שעניינו השתייכות לזרם חינוכי ממלכתי התואם את השקפת העולם של התלמיד והוריו.

"כאשר רשות החינוך המקומית אינה מעמידה לרשות תושביה מוסד חינוכי העומד בפרמטר המהותי, זכאים הללו להירשם במוסד ממלכתי מרוחק יותר – בהתאם למיפוי הבין יישובי – ולממש בו את זכותם וחובתם לקבל חינוך".

זו העמדה העקרונית שבית המשפט העליון הציג, ולגבי העדה הארמית, הוסיפו השופטים:  "הבחירה לשמר את הזהות הארמית, ולהימנע מלימודים במוסד המטפח זהות ערבית מתחרה, ראויה להתחשבות כמו במקרים אחרים – והיא מטילה על רשות החינוך המקומית חובה להבטיח את נגישות המוסד הקולט.

"נכון הוא כי גם בית הספר הממלכתי בסאסא אינו מאופיין בזהות ארמית ייחודית, ולא נועד לטיפוח זהות כזו. אולם, נראה כי דווקא בשל העדר מוסדות חינוך ייעודיים לבני הלאום הארמי יש לנקוט רגישות כלפי זכויותיהם – ולמנוע את כפיית הזהות הערבית על אלה מהם הסבורים כי ייקל עליהם לשמר את זהותם הייחודית במערכת החינוך הממלכתי דוברת העברית".

צילום israeltourism

הפסיקה של בית המשפט העליון יוצרת בעיה חדשה. עד היום בית הספר בסאסא קלט תלמידים מגוש חלב באופן מוגבל, משום שהוא היה מחוץ לאזור הרישום שלהם. בעקבות הפסיקה, המגבלה הזו תוסר, ובית הספר יצטרך לקלוט תלמידים נוצרים- ארמים מגוש חלב ללא הגבלה. עובדה זו עשויה לשנות את המאזן הדמוגרפי בבית הספר, ואולי גם את אופיו, משום שבבית הספר הזה לומדים כבר תלמידים צ'רקסים מריחניה.

שאדי ח'לול לא רואה בכך בעיה. הוא משוכנע שהציבור הנוצרי ארמי צריך להשתלב באופן מלא במדינת ישראל, ומוסיף: "בשנת 2014, לקראת ראש השנה, קיבלנו את הבשורה שמשרד הפנים הכיר בנו כלאום ארמי. עכשיו, חמש שנים אחרי, שוב לקראת ראש השנה, אנחנו מתבשרים שבית המשפט הכיר בנו כארמים, והגן על זכותנו לבחור את זרם החינוך המתאים לנו. בשמי ובשם הקהילה הנוצרית ארמית, אני רוצה לאחל לכל עם ישראל שנה טובה".

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: