יום רביעי, 13 בנובמבר 2019, ט"ו חשון ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 058-4337220

מפגש ראשי הרשויות ביסוד המעלה

ראשי הרשויות המקומיות באשכול הגליל המזרחי נפגשים ביסוד המעלה